vacheX.eu
Na Jarově 497
330 03 Chrást
Czech Republic
Phone: +420 603 118 788

Image
 • Full delivery of manufacturing documentation for industrial gearboxes.
 • Single-purpose machines delivery, from its draft to the implementation.
 • Drafts of weldments, cast iron and steel castings.


 • Involute gearing calculations, including its optimization in accordance with various specific criteria.
 • Shaft parts fatigue calculations.
 • Static and dynamic FE analysis of parts and assemblies.


Currently utilized software:
 • Solid Edge
 • AutoCAD
 • FEMAP


 • Kompletní dodávky výrobní dokumentace průmyslových převodovek.
 • Dodávky jednoúčelových strojů od návrhu po realizaci.
 • Technologicky zohledněné návrhy svařenců, litinových a ocelových odlitků.


 • Výpočty evolventního ozubení a jeho optimalizace dle různých kritérií.
 • Únavové výpočty hřídelových součástí.
 • Statické i dynamické FEA analýzy dílů a sestav.


Současně využívaný software:
 • Solid Edge
 • AutoCAD
 • FEMAPPartnerské stránky:    Benovo letadýlka    Vachekhorn